GREGOR HELLBERG

GREGOR HELLBERG
Marinmålare. (A. GREGOR). Född 1924 i Helsingborg. Utbildning: Studerade privat i Holland, Danmark, Tyskland och England. Han skildrar ett fartygs linjer och läge i vattnet samt riggens alla detaljer i sina marinmålningar. Han studerade ämnet med porträtt av historiska skepp och fartygstyper. Många av svenska Flottans ärorika sjöslag kring de svenska kusterna på 1500-1700-talet har han haft som motiv, men även modernare fartyg. Representerad: Svenska rederier, Gorthon, Helsingborg, Nordstjärnan, Stockholm, Svenska Amerika Linien, Transatlantik och Svenska Orientlinjen i Göteborg, Salénrederierna, Stockholm, samt Trelleborgs Ångfartyg. Utlänska rederier: American Près. Line USA, British India Steam Navigation Co, England, British Tanker Co, Storbritanien, Finn-lines, Finland, Hapag och Norddeutscher Lloyd, Tyskland, Bassse & Co, Köpenhamn, Norska Amerika Linien, Oslo.
Bild: Segelfartyget "Gunda-Norway", olja på duk.