ALLAN ELLENIUS

ALLAN ELLENIUS
Bildkonstnär. (ALLAN Mattias). Född i Uppsala 6 augusti 1927, död 9 december 2008. Autodidakt. Han har målat mellansvenska landskap, ofta i motljus, dessutom stilleben. Han var professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet, 1977-92. Han har författat skrifter om humanistisk konstteori, karolinskt måleri, medaljkonst under 1700-talet, den offentliga konsten och ideologierna, samt monografier över Bruno Liljefors, Torsten Renqvist och Philip von Schantz. Han erhöll Linnémedaljen i guld för mångårigt och omfattande konstvetenskapligt författarskap, samt för framstående insatser som lärare och förmedlare av kunskap om natur och naturmotiv. Han deltog på symposiet The Natural Sciences and the Arts, vars resultat publicerades 1985.
Bild: Linnémedaljen.


Mer info om ALLAN ELLENIUS»