ADELYNE CROSS ERIKSSON

ADELYNE CROSS ERIKSSON
Bildkonstnär och grafiker. Född 16 januari 1905 i Kingston, Wisconsin, död 1979. Utbildning: Konstskola i USA, Konstakademien i Stockholm. Hon lanserade Bauhausskolans idéer i den levande verkstad hon utvecklade inom Folkuniversitetet under 1950-talet. Adelyne Cross-Eriksson kom till Sverige 1950. Med sig i bagaget hade hon en mängd erfarenheter från sina år som konstnär och pedagog; hon hade i USA varit knuten till New Bauhaus i Chicago, den skola som hade vidareutvecklat den tyska Bauhausrörelsens idéer, och byggde utifrån detta upp den pedagogik som sedermera skulle bli Levande Verkstad. Verksamheten startade med kortare kurser inom kursverksamheten vid Stockholms universitet och inom Svenska Slöjdföreningen. Lärare vid Institute of design Chicago, California Labor School, San Francisco. Målat landskap, stilleben, porträtt. Hennes konst består av porträtt, landskap och genrebilder i olika tekniker. Representerad: Vid flera amerikanska museer.