AGNETA FLOCK

AGNETA FLOCK
Textilkonstnär. Född 1941. Utbildning: Konstfackskolan 1966. grafik vid Konstakademien, Egen ateljé i Stockholm sedan 1967. Hon är uppväxt i Etiopien och Thailand och har därifrån tagit en del intryck i färger och stil för sina vävnader. Hon arbetar med textil skulptur i monumental skala. 1969 Debututställning på Hantverket i Stockholm med textil skulptur. 1970 Debututställning, Röhsska Muséet i Göteborg, Västerbottens Museum i Umeå samt Svensk Form i Malmö. Utställningar: 1970 Ting bruksting, Liljewalchs Konsthall Stockholm. 1971 Svensk textilkonst i Rio de Janeiro, samt Svenska Institutets utställning Aventures Textiles i Paris, Budapest, Lodz, Sopot, Warszawa. 1972 textilutställningen The Swedish Touch", Cortland New York, Washington, Cleveland, samt separatutställning i Geneve. 1973 Image du Nord, om svensk konst i Dakar, Senegal. Första utställningen av svensk konst i Afrika, samt Fri textil. Lunds konsthall. 1974 Handarbetets Vänner 100 år, på Liljewalchs Konsthall Stockholm, Swedishe Wandteppiche und Textile Objekte Mannheim. 1976 Separatutställning, Galleri Doktor Glas. 1983 Separatutställning i Linnéträdgården, Uppsala. 1984-1986 textil konst. 1989 Visar för första gången pappersklipp på Konstförmedlarna Stockholm. Har sedan dess haft 25 separatutställningar med pappersklipp. 1994 Svensk Hemslöjders Riksförbunds SHR ambulerande utställning Slöjdtåget. 1998 Pappersklipp i utställning, Millesgården samt i Slöjden är här - slöjden är härlig, Liljewalchs konsthall, Stockholm. 2000 Stor återblicksutställning i hemorten Täby. 2002 Separatutställning Galleri Okomura, Tokyo. 2003 Kvinnornas Museum, Skellefteå. 2004 Separatutställning Galleri Okomura, Tokyo och på Galleri Hedlund, Stockholm. 2005 Retrospektiv utställning, Textilmuseet, Borås, samt Tusen nålstick, samlingsutställning i Norrköpings Stadsmuseum. Offentlig utsmyckning: 1970 Statligt uppdrag. Stor textil skulptur utförd på Handarbetets Vänner. 1976 Uppdrag: Stor väv till kapell i Södersjukhuset. 1981 Statligt uppdrag: Stor väv utförd på HV. nu placerad i Kammarrätten Stockholm. 1994 Uppdrag Affisch för Sverige Väver SHR. 1996 Uppdrag: Diplom för svensk slöjd SHR. 2002 Uppdrag för Stockholms Läns Landsting, för en hiss på Huddinge Sjukhus. Representerad: Röhsska Museét, Kvinnornas Museum i Skellefteå, Textilmuséet och Tingshuset i Borås, Statens Konstråd, ett 40-tal landsting och kommuner, samt Nationalmuseum i Stockholm och Malmö Museum.
Bild: I tvillingarnas tecken.