ALBERT von STOCKENSTRÖM

ALBERT von STOCKENSTRÖM
Skulptör och bildkonstnär. (ALBERT Reinhold). Född 11 november 1867 i Härnösand, död 4 februari 1954. Han växte upp i Helsingborg. Utbildning: Konstakademien i Stockholm 1889-1892 och var fram till 1905 huvudsakligen i Paris där han studerade vid Académie Julien för bildkonstnärn Jean-Paul Laurens och skulptören Denys Pierre Puech. Han var även influerad av Auguste Rodin och erhöll under denna tid uppskattande omdömen från konstnärskollegor som Ivan Aguéli och Carl Larsson.Vid uppförandet av det nya svenska Riksdagshuset vann han också tävlingen om att rita en skulpturgrupp ovanför entrén, men uppdraget gick trots detta till riksdagsarkitekten Aron Johanssons vän Theodor Lundberg. Han tog detta bakslag hårt och blev djupt deprimerad och gick ner sig i svår alkoholism. I ett försök att rycka upp honom övertygade hans konstnärsvänner 1907 estetikprofessorn Ewert Wrangel i Lund, att ge honom uppdraget att åt universitetet skulptera en byst av historikern Sven Lagerbring med anledning av 200-årsjubiléet av dennes födelse. Han lyckades fullgöra uppdraget, men endast under övervakning, så att han inte kunde ta till flaskan. Under återstoden av sitt liv togs han om hand av sina syskon. Sina sista tjugo år tillbringade han i ett litet vindsrum i Ljungby och ägnade sig mer åt landskapsmåleri än åt skulptur. Bredare uppskattning vann han först efter sin död, bland annat genom Ljungby konstförening. Offentlig utsmyckning: fyra bronsskulpturer till Rådhuset i Helsingborg 1897. Representerad: muséet i Ljungby, samt vid Nationalmuseum, i det senare fallet bland annat med statyn Borgarkvinna, av vilken man efter hans död 1957, reste en bronskopia i Ljungby, reliefen, Badande pojkar vid Göteborgs konstmuseum och iThielska galleriet.


Mer info om ALBERT von STOCKENSTRÖM»