ALBIN ÅKERBLOM

ALBIN ÅKERBLOM
Bildkonstnär. (Albin Josef). Född 1906 i Timrå, död 1972. Utbildning: Konstakademien, samt resor till Paris och Tyskland. Han målade porträtt, utsikter och motiv från Stockholms utkanter.
Representerad: Moderna Muséet i Stockholm.