ALFHILD Wiva JEPPSSON-Svensson

Bildkonstnär. Född 1932 i Byholma, Småland. Hon studerade vid målarskola i Malmö, samt i Danmark och Österrike. Hon har målat stadsbilder, landskap och blomsterstilleben.