ALFRED JANSSON

ALFRED JANSSON
Svensk-amerikansk bildkonstnär. Född 1863 i Kil, Värmland, död i Chicago 1931. Utbildning: Han studerade i Stockholm och Paris och emigrerade 1889 till USA. där han bosatte sig i Chicago. Han har målat landskap med präriemotiv i vårvinterstämning i impressionistisk stil. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och muséet i Chicago.
Bild: Kustlandskap.