ALGOT RINGSTRÖM

ALGOT RINGSTRÖM
Bildkonstnär och grafiker. (ALGOT Victor). Född 1876 i Göteborg, död 1956 på Lidingö. Utbildning: Cardon och Caleb Althin på Tekniska Högskolan och Konstakademien i Stockholm för Georg Von Rosen, Gustaf Cederström och Oscar Björk. Under sin studietid blev han nära vän med John Bauer. Han avslutade sin akademiutbildning med en ettårig stipendieresa till Tyskland, Italien, Frankrike, England och Holland. Han började sin konstnärskarriär som tecknare i veckopressen för tidningen, Idun. Han utvecklades till en, plein-airist, av den äldre impressionistiska skolan. Hans konst kännetecknas av vältecknade motiv med solig, ljus kolorit med rinnande vatten och vattenspeglar som specialitet. Han hämtade många motiv från Stockholm och Lidingö och blev snart en välkänd Stockholmsmålare. Han målade porträtt, landskap med vinter och sommarmotiv, samt mariner. Utställningar: Separatutställningar: i Hultbergs konsthandel i Stockholm. Han hade även flera utställningar i sin villa på Lidingö. År 1954 framträdde han på Liljevalchs konsthall i Stockholm. År 1958 anordnades en minnesutställning i hans forna hem i Brevik på Lidingö. Offentlig utsmyckning: fresker i Karolinska skolan i Örebro. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, samt på Musée Bernadotte i Pau i Frankrike, Kungliga vetenskapsakademin i Stockholm, ett porträtt av meteorologen Gustav Ekholm, Lidingö stadshus, Lidingö läroverk och på Lidingö museum, genom Lidingö Hembygdsförening, samt på Karolinska läroverket i Örebro. Merparten av hans tavlor finns numera i privat ägo. Han producerade närmare 1 000 st. konstverk i form av grafik, teckningar, akvareller och oljemålningar under sin livstid.
Bild: Blåsippsbacke, 1950.