ANDERS Drängen A H S HANSSON

ANDERS Drängen A H S HANSSON
Dalmålare, Kurbitsmålare. Född 12 juli 1775 i Övre Gärdsjö i Rättvik, död 1837 i Jättendal i Hälsingland. Björ Anders Hansson målade under pseudonymen "drängen AHS" och gäckade forskningen vad gäller sin rätta identitet i många år, ända fram till början av 1980-talet. Ändå kunde många äldre personer på 1920-talet fortfarande erinra sig att Björ Anders Hansson var en av de förnämsta stormålarna före 1830-talet. Först 1984 kunde Björ Anders Hanssons levnadsbana presenteras i en skrift från Dalarnas museum. Han verkade förutom i hemmasocknen i Dalarna i Hälsingland och Gästrikland och det lär finnas omkring 170 kända målningar av honom. De bibliska motiven är få och något osäkra i formen; de flesta motiven föreställer blomsterurnor, med blomstergirlander på gustavianskt manér men hans sätt att måla städer är något utöver det vanliga. Det finns målningar gjorda av honom på bland annat Nordiska museet i Stockholm, Dalarnas museum, Edsbyns museum, Söderhamns stadsmuseum och Gävleborgs länsmuseum i Gävle. Anders Hansson signerade sina målningar med "målat av drängen AHS" fram till 1805, då han gifte sig och därefter bara "målat av AHS". Anders Hansson föddes 1775 i Övre Gärdsjö i Rättviks socken i Dalarna, som yngst i en syskonskara på fem barn. Föräldrar var Hans Ersson Björn och Anna Johansdotter, båda från Övre Gärdsjö. När Anders Hansson var tre år dog hans far under så kallat herrarbete i Stockholm, 57 år gammal, så modern fick ensam ta hand om gården och barnen. Det antecknades i husförhörslängderna att han redan före åtta års ålder läste innantill i både katekesen och de övriga kyrkböckerna. Anders Hansson gifte sig 1805 med Sors Brita Hansdotter från Nedre Gärdsjö och de fick tre barn, varav en dotter dog knappt ett år gammal, de andra två hann bli tio och fem år gamla innan deras mor dog 1816, 37 år gammal. Anders stod ensam med sina två barn; hans mor har dött två år tidigare och hans två bröder har dött tidigare av olyckor och krig, även en av hans systrar har dött några år tidigare. Så efter ett par år, närmare bestämt 1819, lämnade han socknen och tog sina två barn och flyttade till Hälsingland som han var bekant med genom sina många arbetsvandringar dit. Det noteras i husförhörslängden att han har fått papper på att han kan flytta till Bjuråkers socken men där flyttar de aldrig in, så han är under resten av sitt liv aldrig skriven någonstans. Anders Hansson dog 1837 i Jättendal i Hälsingland. Sonen Hans blev också dalmålare och de arbetade tillsammans i slutet av 1820-talet. Björ Anders Hansson var även morbror till bröderna Olof Larsson Wikström och Lars Wikström/Ryttare. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och Rättviks gammelgård.
Bild: Julfrimärke från 1973, originalet "Kurbits i korg" som tillhör Rättviks hembygdsförening är troligen målat ca. 1805.


Mer info om ANDERS Drängen A H S HANSSON»