ANITA THORLIN

ANITA THORLIN
Textilkonstnär och bildkonstnär. Född 1939 i Göteborg. De textila bilderna är mörka och färgintensiva eller vita och poetiska. Långt driven skicklighet parad med ett engagemang som alstrar en myllrande rik bildfantasi. I målningarna varvas det positiva och glädjerika med det negativa och dystra i en av tillvarons grundläggande principer, den ständiga kampen mellan gott och ont. Det finns ett starkt idémässigt innehåll i målningarna och budskapet är allmängiltigt och tidlöst. En del målningar är mycket starka i uttrycket. Offentlig utsmyckning: Sahlgrenska sjukhuset, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Göteborgs Universitet och i flera landsting och kommuner. Representerad: Värmlands museum, Västerås museum, Statens Konstråd.
Bild: En dag skall jorden åter blomma.