ANITA von SCHEELE

ANITA von SCHEELE
Bildkonstnär och hantverkare. Född 31 maj 1942 i Stockholm. Utbildning: Skånska Konstakademien, Lars Hård och Jörgen Nash, Gerlesborgsskolan och vid Akadademie di Belle Arte, Perugia, Italien. Hon var elev i porträttmåleri hos Wilhelm de Geer, samt akvarell hos Arne Isaksson. Studieresor till Italien, Frankrike, Schweiz och Holland. Hon har haft många separatutställningar och deltagit i samlingsutställningar även internationellt. Hon arbetar i olja och akvarell och har framställt många porträtt. Hon arbetar under senare år även med sidenmåleri, vilket hon lärt i Schweiz. Representerad: ett antal kommuner och företag i Sverige och Canada.
Bild: Hennes illustrerade bok, Sidenmåleri för nybörjare.