ANNA CRAMÉR

ANNA CRAMÉR
Bildkonstnär. (ANNA Maria Louise). Född 29 januari 1857 i Hamburg, död 27 april 1941. Cramér studerade konst för August Malmström vid Fria konsternas akademi 1875–1882 och studerade även i Paris. Hon medverkade i Konstakademiens utställning 1885 och Liljevalchs salongerna 1922 och 1924 samt med Föreningen Svenska Konstnärinnor och Sveriges allmänna konstförening. Bland hennes arbeten märks Prof. Malmström i sin atelier, Funderingar, Interiör och I kyrkan.Hon har i olja målat barn och sagomotiv. Representerad: Konstakademien med porträtt av August Malmström i hans atelieer.