ANNA BILLING Svenborg

ANNA BILLING Svenborg
Bildkonstnär. Född 28 maj 1849 i Stockholm, död 4 december 1927 i Stockholm, Hennes far var konstnären Tore Billing född 1817, blev också hennes första lärare och modern var operasångerska. Utbildning: Tore Billing hon var även elev till Johan Christoffer Boklund, August Malmström och Kerstin Cardon. Hon gjorde en studieresa till Paris, där hon var elev till blomstermålaren Georges Jeannin. Utställningar: Parissalongen 1884, På Stockholmsutställningen 1897 ställde hon ut med tavlan Björkar. Vildrosorna i Göteborgs Konstmuséets samlingar är ett fint exempel på hennes goda teknik och uppenbara glädje inför motivet. Representerad: Nationalmuseum med tekningar och en akvarell vid Göteborgs konstmuseum. Blomster och landskap i yppig grönska blev hennes viktigaste motiv.
Bild: Rosor i lövskog. Akvarell.