ANTTI FAVÉN

ANTTI FAVÉN
Bildkonstnär och tecknare. Född 1882 i Helsingfors, död i Stockholm 1948. Utbildning: Finska Konstföreningens ritskola. Hans porträtt karakteriserades senare som officiella, även karikatyrteckningarna. Representerad: Ateneum Helsingfors, Museum i Åbo.
Bild: Molnet, olja.