ARNE SÄFSTRÖM

ARNE SÄFSTRÖM
Keramiker. (ARNE Gustaf Viktor). Född 1907 i Gävle, död 1990. Utbildning: Han studerade vid Bröderna Wessbergs Lerkärlsfabrik i Göteborg. Sedan mitten av 30-talet anställd på Rörstrands i Lidköping som modelldrejare för Gunnar Nylund och Carl-Harry Stålhane. Han var en tid verksam som drejare hos Gunnar Brorsén på Torsås Fajans. Från 1945 var han verksam i egna firman Terra-Kotta Keramik och var samtidigt, i slutet av 40-talet, lärare i keramik vid Göteborgs Slöjdförening. Utställningar: Han deltog under 50-talet i ett flertal utställningar vid Göteborgs Historiska museum. Han var mest känd för sina handdrejade lövtunna skålar med egenkomponerade glasyrer, signerade AS.