ARON JERNDAHL

ARON JERNDAHL
Skulptör. Född 1 januari 1858 i Enköping, död 9 mars 1936. Utbildning: Konstakademien i Köpenhamn. Hämtade ofta sina modeller bland bondfolket och tolkade dem på ett kärnfullt sätt, med ett drag av humor. Han modellerade även konsthantverksföremål, en skål i tenn med relief, Bonddans. Offentlig utsmyckning: Det lider mot skymning, i sandsten, Östermalms folkskola, Stockholm, Våren kommer, byst av bondflicka, Göteborgs Konstmuseum, Vårt dagliga bröd. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm.
Bild: Tennskålen, Dansen.