ASTRID NORDENSTAM

ASTRID NORDENSTAM
Bildkonstnär. Född 1942 i Stockholm. Utbildning: Hon studerade Konsthistoria vid Stockholms Universitet och vid Oaton College, Konstakademin i Chicago, samt för professor R. Stanley, Chicago. Hennes målningar är emotionella landskap skildrade med friskhet, känslighet och charm. Hon har haft ett 60-tal utställningar sedan sin debut i Mexico 1979, både i Sverige och utomlands, i Stockholm, Paris, London, Budapest och N.Y. Representerad: Museo del el Chamizal, Mexico, Svenska Kyrkan, New York, The Swedish Club of Chicago, Jönköpings Länsmuseum, Skaraborgs läns landsting, Industridepartementet, Eurocard, S-E Banken, Sävsjö, Eksjö, Lunds universitetssjukhus, Svenska Handelskammaren i London, HM Drottning Silvias samlingar, Marianne Bernadotte, Anders Wall, Svenska kyrkan i New York och Göteborg, SAS samt i många privata samlingar.