ASTRID JUEL Kjellberg

ASTRID JUEL Kjellberg
Bildkonstnär. (ASTRID Mathilda). Född 15 juli 1877 i Oskarshamn död 1 augusti 1965. Utbildning: Hon studerade konst för Julius Kronberg, Oscar Björck och Georg von Rosen vid Konstakademien i Stockholm, samt etsning för Axel Tallberg. Därefter företog hon några studieresor till Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Paris. Ledde en målarskola i Stockholm 1917-1920. Hon har målat genretavlor, Korgossen, samt ett flertal porträtt. Representerad: Operasångare Lundqvist, Göteborgs nation, Uppsala, Gammal dam, Kalmar museum, Gunnar Wennerberg, Växjö museum, samt i Moderna Muséet i Stockholm.
Bild: Kvinnoporträtt A A C Lövgren, 1917.


Mer info om ASTRID JUEL Kjellberg»