AXEL TALLBERG

AXEL TALLBERG
Bildkonstnär och grafiker. Född 23 september 1860 i Gävle, död 1928 i Solna. Utbildning: Konstakademien och i Düsseldorf, samt i England, där han bodde åren 1889-1895. Bland hans blad, som oftast är etsningar, märks flera utmärkta porträtt, Oscar II, A. H. Hägg, Leo Tolstoy och Theodore Roosevelt, vidare Engelsk landskyrka, Ett sockenråd, samt Från Gamla Stockholm, 50 blad. Han arbetade för grafikens höjande i vårt land, och på hans initiativ anordnade Konstakademien 1895 en kurs i etsning, vilken 1908 blev en etsarskola där han blev lärare. Han arbetade i flera olika etstekniker, som linjeetsning, crayonetsning, mezzotinta, aquatinta och någon gång i torrnålradering. Hans egna blad är oftast etsningar och främst är han känd för sina porträtt bland annat av Oscar II, Lev Tolstoj samt Theodore Roosevelt. Dessutom finns det ett femtiotal blad med motiv från Gamla stan, Stockholm. Tallberg arbetade i flera olika etstekniker, som linjeetsning, crayonetsning, mezzotinta, aquatinta och någon gång i torrnålradering. Tallberg verkade som illustratör för både i svenska och utländska tidskrifter och grundade 1895 tidskriften Förgät-mig-ej. Han var ledamot av Royal Society of Painter-Etchers samt av Royal archaeological Institute, båda med säte i London. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, samt i Västerås konstförenings konstgalleri.


Mer info om AXEL TALLBERG»