AXEL HAMBORN

AXEL HAMBORN
Bildkonstnär och grafiker. (AXEL Harald). Född 19 februari 1892 i Solberga socken, död 1971. Utbildning: Konsthögskolan i Stockholm 1920-1926 där han tilldelades den hertliga medaljen, samt under studieresor till bland annat Tyskland, Nederländerna, Belgien och Frankrike. Utställningar: Han ställde ut separat ett flertal gånger i Malmö 1925-1953 samt på Konstnärshuset i Stockholm 1940 och 1943. Han medverkade årligen i samlingsutställningar med Sveriges allmänna konstförening sedan 1921 och i Skånes konstförenings utställningar i Malmö. Med Grafiska sällskapet ställde han ut i Polen, Schweiz, England och USA. Han har målat landskap i olja och akvarell, ofta med kust och hamnmotiv och båtar. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum, Helsingfors och Landskrona museum.
Bild: Vid näten.