MARTIN OLSSON

MARTIN OLSSON
Arkitekt, professor, konsthistoriker, arkitekturhistoriker och riksantikvarie. (MARTIN Axel Vilhelm). Född 30 april 1886 i Tensta socken i Uppsala län, död 27 augusti 1981 i Oscars församling i Stockholm. Utbildning: Tekniska högskolan. Han var verksam som professor vid Konstakademien 1846, riksantikvarie 1846-1852. Har lett ett flertal större restaureringar och ombyggnadsarbeten. Riddarholmskyrkan, Kalmar och Borgholms slott. Han ledde undersökningen av Stockholms gamla slott. Representerad: Malmö Museum och Ystads museum.


Mer info om MARTIN OLSSON»