BARBRO MENTZER

BARBRO MENTZER
Bildkonstnär och tecknare. Född 2 januari 1944 i Göteborgs Kristine församling. Utbildning: Konstindustella skolan och Valands Konstskola. Hennes sensibla måleri speglar själsliga tillstånd, ofta starka spänningar, genom ett överraskande bruk av tung form, kraftfull rytm och en personlig färgskala. Offentlig utsmyckning: Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, Gunnareds sjukhem, Göteborg, Liflhagens sjukhus, Göteborg, Vårdcentralen Kungälv, SJ:s lokdriftstation Nässjö 1983. Representerad: Göteborgs konstnämnd, Borås stads samlingar.


Mer info om BARBRO MENTZER»