BARBRO ÖSTLIHN

BARBRO ÖSTLIHN
Bildkonstnär. (BARBRO Margaret). Född 20 maj 1930, i Stockholm, död 1995 i Paris. Gift med konstnären Öyvind Fahlström. Utbildning: Konstfackskolan, Högre konstindustriella skolan i Stockholm och Konstakademien. Hennes tidiga måleri var i form av landskap och hus, senare porträttansikten av byggnader, broar och parker. Hon var en erkänd medlem av den numera världsberömda konstnärskretsen i New York, som slog igenom med den ofta politiskt provokativa popkonsten. Hennes första separatutställning ägde rum i New York 1963 och i Stockhom först 1968. Efter 15 år i New York skilde hon sig från maken, ett år före hans död. Hon flyttade därefter till Paris. Utställning: Arkitektoniska målningar från Stockholm, New York och Paris. Pinocchio, Jagger, My Marilyn, En retrospektiv utställning på Norrköpings Konstmuseum 2003. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm. Flertal verk finns i Moderna Museets samling. En katalog "Barbro Östlihn Liv och konst," gavs ut 2003 i samband med en retrospektiv utställning på Norrköpings konstmuseum. Katalogens behandlar Östlihns konstnärskap i; Stockholm 1930-1961, New York 1961-1976 och Paris 1976-1995. I katalogen finns biografi, bibliografi och verkförteckning. Förordet är skrivet av Birgitta Flensburg och Annika Öhrner. Annika Öhrners doktorsavhandling handlar om Barbro Östlihn och New Yorks avantgarde på 1960-talet.
Bild: Maria Magdalena 1968.