BARBRO FORSLUND

BARBRO FORSLUND
Bildkonstnär och grafiker. (BARBRO Viktoria). Född 8 oktober 1929 i Stockholm. Utbildning: Konstfackskolan och i Paris. Hon har utfört figurkompositioner i grafik, torrnål och gravyr. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, H.M.K., Malmö Museum och New York.