BENGT OLSON

BENGT OLSON
Bildkonstnär, grafiker. Född 1930 i Kristinehamn. Han studerade på Valand och i Paris. Han har målat abstrakta tavlor i olja, gatumotiv i pastell och litografi. Genombrottet för honom kom 1966 med en separatutställning på Galerie Beno d'Incelli i Paris, där hans mycket speciella violetta och ilskna gröna färger med ett unikt organiskt formspråk väckte stor förvåning och uppmärksamhet av de franska kritikerna. Vid nästa utställning 1969, på Galerie Daniel Gervis i Paris, hade horisonten berikat målningarna och skapat djup och större monumentalitet, vilket ledde till att hela 70-talet blev till ett växelspel mellan det monumentala och staflimåleriet. Separatutställning:1976, Galerie Blanche, Stockholm, Foire Internationale de l’Art Contemporain, Galerie Daniel Gervis, Paris. 1979, Institut Francais, Stockholm. 1985, Svenska Institutet, Paris. 1988, Konstakademien, Stockholm. 1989, Göteborgs Konstmuseum. 1990, Galerie S. C. A. G. Köpenhamn, Yasuda Kasaï Konstcentrum, Tokyo, Galerie de Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, Musee Maillol Paris. 2003, Rackstads Museum Arvika.
Den retrospektiva utställningen på Prins Eugens Waldemarsudde 2008, blev för honom ett 60-årsjubileum, som konstnär och en återblick av konstens utveckling under åren. Offentlig utsmyckning: Sammanlagt blev det nio stora arbeten för offentliga byggnader i Parisregionen, bl.a. Prefekturen du Val de Marne i Créteil, ett verk på 800 kvadrat meter av blästrad betong, samt kakelmålningar i is och simhallen Centre Olympique de Charras i Courbevoie. De nio monumentalverken omfattar sammanlagt omkring 2400 kvadratmeters yta. Under senare år har det även i Sverige blivit en rad offentliga verk. Det tillkom under år 2007 ett monumentet i Sjötorp, en 6 meter hög granitfontän, samt sprängningsarbete och ljussättning av Munkforsrondellen i Värmland, väggmålningar i Kristinehamns stadshus, samt i Paris, monumentalmålningar vid infarten. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, och Örebro museum, museum i Alger, Institut Tessin, Paris.
Bild: Komposition.