BENGT OSSLER

BENGT OSSLER
Bildkonstnär och tecknare. Född 1932 i Malmö, död 1998 i Helsingborg. Autodidakt. Utbildning: Han studerade under resor i Frankrike, Spanien och Italien. Han har arbetat med konturlösa landskap i olja, kritor eller träsnitt, även stilleben. Utställningar: Efter debuten 1954 på Galerie Modern i Stockholm hade han ett flertal separatutställningar och erhöll stipendier. 7 Skåningar, 1959 Göteborgs Konsthall. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, Malmö Museum och Helsingborgs museum.
Bild: Hustak.