BESS WISSLER

BESS WISSLER
Bildkonstnär och tecknare. (Berta BESS Emilia Född Östrand). Född 1866 i Frötuna, Uppland, död 1952 i Stockholm. Hustru till Anders Wissler. Utbildning: Tekniska skolan och i utlandet. Hon var dotter till lantbrukaren och konstnären Carl Israël Östrand och Hedvig Vilhelmina (Mina) Schürer von Waldheim och från 1904 gift med Anders Wissler. Hon arbetade som privat teckningslärare i en familj 1885–1887 samt vid Borås elementarläroverk för flickor och Borås tekniska yrkesskola och vikarierande lärare vid Borås högre allmänna läroverk för gossar 1895–1904. Efter sitt giftermål 1904 var sin make behjälplig med formgivning av skålar och vaser i skiftande former och färger. De arbeten de båda makarna utförde gemensamt signerades med en liten stege och deras sammanflätade initialer. Utställningar: Som självständig konstnär medverkade hon i den svenska konstutställningen på Charlottenborg 1916. Tillsammans med sin man arbetade hon med ett flertal offentliga keramiska utsmyckningar. Representerad: Nationalmuseum och Trelleborgs museum.