BJÖRN HALLSTRÖM

BJÖRN HALLSTRÖM
Bildkonstnär och tecknare. (BJÖRN Henrik). Född född 10 augusti 1931 i Östersund, död i mars 2001 i Stockholm. Han var son till ingenjören Erik Martin Hallström och Anna Margareta Dahlén och från 1953 gift med Barbro Margareta Östlihn. Utbildning: Konstfackskolan 1950–1953 och vid Konsthögskolan i Stockholm från 1953 och under studieresor till England och Frankrike. Utställningar: Han medverkade i Nationalmuseums utställning Unga tecknare 1952 och 1953, då han tilldelades Maria Leander-Engströms resestipendium, och i utställningen Ung jämtländsk konst i Östersund. Hans konst består av teckningar och glasmosaik. Representerad: Med sju teckningar vid Nationalmuseum i Stockholm.