BRITT HAMMARLUND

BRITT HAMMARLUND
Bildkonstnär. Född 1931 i Förslöv. Hon studerade vid Skånska Målarskolan. Hon abetar i blandteknik och akvarell. Pendlar mellan figurativt måleri och abstrakt uttryckssätt. Hon målar djur, natur och mänskliga relationer.
Separatutställningar: i södra Sverige.
Samlingsutställningar: i Ängelholms, Helsingborgs och Landskronas Konsthallar.