CARL ANDREAS DAHLSTRÖM

CARL ANDREAS DAHLSTRÖM
Bildkonstnär och litograf. (Carl ANDREAS). Född 22 oktober 1806 i Stockholm, död där 9 september 1869. Utbildning: Konstakademin i Stockholm 1830-1835. Målade genretavlor med svenska motiv påverkad av sin lärare Gustav Sandberg. och månskens- och bataljsmålningar på Drottningholm och Rosendal. Stockholmsskildrare. Dock mest känd för sina litografiska blad med illustrationer till Bellman, samt Teckningar ur hvardagslifvet 1856-1858. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum.
Bild: På bondgården, 1830-talet.