CARL THOLANDER

CARL THOLANDER
Bildkonstnär. (CARL August). Född 1828 i Kristianstad, död där 1910. Utbildning: Konstakademien i Stockholm och Köpenhamn. Han bodde över 30 år i Moskva och var porträttmålare vid tsar Alexander II:s hov i Ryssland. Han var även lärare i teckning och målning, själv utförde han mest porträtt, stundom i miniatyr, samt gjorde även teckningar till tidningar. Representerad: Malmö Museum, Nordiska muséet, Norrköpings och Linköpings muséer.
Bild: Utsikt över Slussen, Stockholm 1898.