Carl Fredrik DARDEL

Bildkonstnär. Född 1813 i Göteborg. Rymde 1830 till utlandet, dödsår okänt. Utbildning: Konstakademien Dardel har målat akvarellerade porträtt av M. J. Grusenstolpe och dennes maka, båda i Nationalmuseum i Stockholm.