Carl Fredrik SUNDVALL

Carl Fredrik SUNDVALL
Arkitekt. Född 1754 i Karlskrona, död 1831 i Stockholm. Utbildning: Stockholm och Paris. Som en av nyklassicismens främsta i vårt land är han värd uppmärksamhet. Likaså gjorde han sig högst förtjänt för sina insatser i bevarandet av kyrkoruinerna och ringmuren i Visby samt Borgholms slottsruin. Efter hans, fastän sedermera högst förvanskade ritningar, uppfördes Carolina rediviva i Uppsala, tornet till Maria kyrka i Stockholm, det vackra Stjärnsunds slott i Närke samt Skottorp i Halland, vars inre dekorering hör till de allra finaste proven på empirekonsten i Sverige. Ledamot av Konstakademien och vistades med statsunderstöd i Rom 1788-1791.
Bild: Skottorps Slott i Halland.


Mer info om Carl Fredrik SUNDVALL»