CARL FREDRIK REUTERSWÄRD

CARL FREDRIK REUTERSWÄRD
Bildkonstnär, tecknare, grafiker, författare och professor. vid Konstakademien. (CARL FREDRIK Bengt Wilhelm). Född 4 juni 1934 i Oscars församling i Stockholm, död 3 maj 2016 i Landskrona. Utbildning: Han studerade för Fernand Léger i Paris 1951. 1952 till 1955 läste han vid konsthögskolan i Stockholm. Han blev professor i målning vid Kungliga Konsthögskolan åren 1965-1969. Introducerar 1965 laser och hologram som konstform. Hösten 1974 tillträdde han en gästprofessur vid Minneapolis konsthögskola i USA. Bor och arbetar i Lausanne, Schweiz. Separatutställningar: Sverige, Danmark, England, Frankrike, Italien, USA, Västtyskland, Schweitz. Representerad: Museum of Modern Art New York, Guggenheim Museum New York, Museum of Holography New York, Musée d'Art Moderne Paris, Stedelijk Museum Amsterdam, Kunsthaus Zurich, Moderna muséet Stockholm, Louisiana Danmark. Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och Malmö Museum. Han har arbetat mycket med tecknad film och utgivit diktsamlingen "Abra Makabra." Offentlig utsmyckning: i T-banan i Stockholm Gjort dekorationer och kostymer till operan "von Hanken", dekorationer till operan "Trollflöjten" med laserstråle. Han lämnade platsen som professor för att ägna sig åt laserstrålen. Vid John Lennons död reagerade konstnären Carl Fredrik Reuterswärd kraftfullt mot det tilltagande våldet i världen och tecknade i vredesmod en revolver med knuten pipa. Han förädlade sin idé i många olika tekniker tills han slutligen lät gjuta den i brons i tre exemplar. Det första exemplaret inköptes av Luxemburgs regering och donerades till FN i New York där det står på piazzan utanför huvudkontoret som en av världens mest fotograferade skulpturer. Det andra exemplaret inköpte Föreningen och donerade till Malmö Stad med placering vid Börshuset 1992. Det tredje exemplaret står centralt placerat i Luxemburg.
Bild: Non Violens.


Mer info om CARL FREDRIK REUTERSWÄRD»