IWAN BROBERG Andersson

IWAN BROBERG Andersson
Bildkonstnär. (Carl IWAN Sigfrid). Född 1887 i Söndrum, Halland, död 1975 i Göteborg. Utbildning: Tekniska skolan i Halmstad, samt på Valands konstskola. Han har målat mariner, strand och bergpartier, skogsmotiv, gatubilder och stilleben. Representerad: Göteborgs Konstmuseum, Borås, Luleå och Halmstads museum.