CARL JOHAN FORSBERG

CARL JOHAN FORSBERG
Bildkonstnär. Född 10 augusti 1868, död 13 juli 1938 i Sønderho Danmark. Utbildning: Åren 1889–1893 utbildade han sig till arkitekt vid Tekniska högskolan i Stockholm. Därefter utbildade han sig vid Konstakademins byggnadsskola, och 1895–96 deltog han i en etsningskurs hos etsaren Axel Tallberg. Friluftsmåleri, detaljerat måleri av landskap, byggnader resp. djur – målade i akvarell resp. gouache. Utställningar: Han ställde 1904 ut på Konstnärshuset i Stockholm – kritiken från alla etablerade konstkritiker var då genomgående mycket negativ. Många långresor gjordes, den första redan 1897. Han gifte sig 1900 i Nice med den danske konsulns ex-hustru "Pia" – paret fick två söner: Hans och William. Resorna gick oftast till Nice, där paret alltid hyrde samma hus, men hela Sydeuropa inkl. Grekland besöktes, liksom Marocko. Åren 1910–1913 reste familjen runt i Danmark och Norge, och man besökte bl.a. Skagen resp. Lillehammer. År 1913 utkom hans enda litterära verk "Opera", med egna verk som illustrationer. Han ställde 1913 åter ut på Konstnärshuset i Stockholm – kritiken i "Konst och Konstnärer" från 1914 var mycket positiv till de av F. utställda alstren. År 1913 ställde han också ut på flera utställningar i Danmark. År 1914 bosatte han och hustrun sig i Sønderho på ön Fanø i danska Vesterhavet, där han bodde fram till sin död. Forsberg var produktiv på Fanø, men han skildes ogärna från sina alster, och han lär under sina utställningar som arrangerades under sommaren, "likt en tiger" ha gått från vägg till vägg för att "bevaka" sina målningar. Det var först i samband med det internationella intresset för "Northern Light" i USA på 1980-talet, och genom ett konstgalleri i London, som han blev internationellt erkänd. Han har en ojämn kvalitet i sina akvareller och gouacher, men alster av synnerligen hög kvalitet har sålts på de två största auktionshusen i London, samt på välkända auktionshus i Köpenhamn resp. Stockholm. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm. Bild: Loggia dei Lanzi Firenze. Litteraturhänvisningar: Barrett, Brian Dudley. 1993 Kunstnere på Fanø. Kveller Forlag. Nordby Fanø. Barrett, Brian Dudley. 1995. Vestkystens Kunstnere 1850-1950. Kveller Forlag. Nordby, Fanø. Forsberg, Carl Johan. 1913. Opera. AB Ljus, Stockholm. Hahr, August. 1914. Konst och konstnärer 1914. Lindwall och Josephsson. Svensk konstkrönika under 100 år. Mahler, Benedicte. 1978. Badegæster i Sønderho 1908-1929. Historisk samfund for Ribe Amt. Sneum, Christian. 1938. Fanø Ugeblad 16/7 resp. 23/7. Svenskt konstnärslexikon II. Sydsvenska Dagbladet 1927. Sign "H. G-e"; 6/10. Tidningen Idun. 1904. Sign "E H-n". No 45.