CAROLINA BRUCE

CAROLINA BRUCE
Bildkonstnär och skulptör. (CAROLINA Maria Benedicks). Född 28 oktober 1856 i Stockholm, död 16 februari 1935 på Gotland, på Brucebo i Västkinde, Gotland. Utbildning: Hon genomgick under åren 1881-1885 avdelningen för bildhuggarkonst på Konstakademien i Stockholm. Sedan reste hon utomlands för att fortsätta sina studier och vistades då i Paris och vid konstnärskolonin i Grez, där hon ägnade sig dels åt skulptur och dels åt akvarellmålning. På Världsutställningen Paris 1900 fick hon medalj, och en av hennes akvareller finns i Luxembourg. I Grez blev hon bekant med den kanadensiske målaren William Blair Bruce, med vilken hon år 1888 ingick äktenskap. Konstnärsparet vistades mest utomlands, men inrättade även åt sig ett vackert hem, Brucebo på Gotland, strax utanför Visby. Det är härligt beläget vid havet och innesluter inom sig många konstskatter, dels målningar och skulpturer, dels en mängd andra konstföremål samlade under vistelser i utlandet och slutligen en storartad samling fossiler. Allt som hör samman med Gotland, dess natur, arkeologi och minnen är föremål för hennes stora intresse och om vårdnad. Så var det bland annat på hennes initiativ, som det gamla Burmeisterska huset räddades åt Visby. Ar 1906 blev hon änka och slog sig därefter på allvar ned på Brucebo, varvid hon återförvärvade sin svenska medborgarrätt och med stort nit började ägna sig åt sociala och kommunala frågor. Hon målade landskap från Gotland, samt modellerade manliga porträttbyster. Representerad: National museum i Stockholm, Visby museum, Luxembourg.


Mer info om CAROLINA BRUCE»