CURT RAGNARTZ

CURT RAGNARTZ
Bildkonstnär. (CURT Sixten). Född i Helsingborg 1902, död där 1946. Utbildning: Han studerade för Nils Forsberg. Han har målat kustlandskap och skånska slättbygder, gråtonade vår och vintermotiv, samt stilleben.
Representerad: Höstsol, Stockholm.
Bild: Skånska landskap.