DAN DITTMER

DAN DITTMER
Bildkonstnär och grafiker. (DAN Axel). Född i Göteborg 1953. Han började måla på allvar i femtonårsåldern och firar snart fyrtio år som verksam konstnär. Utbildning: Efter gymnasiet och utbildning i ekonomi bestämde han sig för att satsa på konsten och gick nio år på olika utbildningar, på Konstfackskolan, Hovedskovs målarskola, på Valand i Göteborg, samt Konstakademin i Stockholm 1974-1980. Måleriet har alltid varit hans viktigaste uttrycksmedel, men det har inte avhållit honom från att söka andra vägar för sitt skapande. Han vill fånga ögonblick och utsnitt, ljusreflexer och vattenytor. Efter studietiden, som förutom måleriet innefattade allt från olika grafiska tekniker till skulptering i lera, gips och metall, det mesta med utgångspunkt från levande modeller, bestämde han sig för att förena alla dessa tekniker och skapa ett audiovisuellt rum. I det slutliga resultatet förenas film-videoteknik, blacklight-ljusprojektioner, måleri, rörliga reflekterande vattenytor och spegelkroppar, allt förenat och styrt av en slags sjömärkes–fyrkonstruktion som har sin utgångspunkt i pytagoréernas geometriska kroppar: kuben för jord, tetraedern för eld, oktaedern för luft, ikosaedern för vattnet, samt slutligen det som omsluter allt, pentagonen. Transformation-en audiovisuell installation med utgångspunkt i pytagoréernas talmysticism-1987. På senare tid arbetar han mest med oljemåleri. Separatutställningar: i Stockholm och Göteborg. Utställningar: Göteborgs Konsthall. Valands elevutställning 1975. Wadköpingshallen, 1982. Transformation, en audiovisuell installation med utgångspunkt i pytagoréernas talmysticism 1987. Djurgårdskyrkan 2007, samt runtom i landet på gallerier, konsthallar och konstmässor, men även på flera platser utanför Sverige, från de nordiska länderna via Italien, Schweiz, Holland och Sydamerika. Representerad: Göteborgs Museum, samt i offentliga och privata samlingar.
Bild: Transformation - en audiovisuell installation med
utgångspunkt i pytagoréernas talmysticism - 1987.