DANIEL FEHRMAN

DANIEL FEHRMAN
Medaljgravör. Född i Stockholm 1710, död där 1780. Utfört ett 30-tal medaljer, c:a 80 jetonger och sigill. De är kraftigt modellerade, eleganta, med detaljerad hår och dräktbehandling.
Bild: Medalj slagen i silver. Chatarina Tham, 1746.