DAVID d. y RICHTER - Hansson

DAVID d. y RICHTER - Hansson
Bildkonstnär. Född omkr. 1664, död i Stockholm 1741. Son till Hans Richter. Han var först guldsmed, men övergick senare till miniatyrmåleriet och vistades länge i Italien.
Representerad: Statens historiska museum och i Göteborgs Konstmuseum.