E ROB OLSON

E ROB OLSON
Bildkonstnär, grafiker och tecknare. Född 1946 i Lillhärdal. Utbildning: Gerleborgskolan 1968-1969, Konstfackskolan 1969-1971, Grafiska skolan och privat för Per Skovdal 1975-1976, samt studieresor i Frankrike, Belgien och Italien. Hans tidigare arbeten är berättande naivistiska. Hans senare arbeten är Planplastiskt måleri med en surrealistisk inriktning. Han har även utgivit grafiska blad, som Årstiderna, 4-färgslitografier efter Vivaldis årstidssymfoni, samt arbetar med omslag till tidskrifter. Utställningar: Separatutställningar: Smålands museum Växjö 1978, Galleri BRUCE Göteborg 1979, Galleri Paletten Eksjö 1981, NWT:s Konsthall Karlstad 1982, Galleri Blå Jönköping 1987, Galleri Fantasia Östersund 1992, Härjedalens kom. Sveg 1992, Galleri Smedbyn Huskvarna 1994, Konstfrämjandet Uppsala 2003, Konstfrämjandet Umeå 2004, Galleri Bennetter Stockholm 2004, Muséet Kvarnen Filipstad 2005. Samlingsutställningar: Vår Konstgård Huskvarna 1978, Galleri FENIX Göteborg 1978, Galleri Konsthuset Göteborg 1979, Galleri Gamla Norr Västervik 1980, Östra Galleriet Jönköping 1988, Galleri MIVA Malmö 1990, Galleri Art 21 Norrköping 1991, Galleri God Konst Tingsryd 1994, Väsby Konsthall Uppl.Väsby 1998, Väsby Konsthall Uppl.Väsby 1999, Konstfrämjandet Umeå 2000. Offentliga utsmyckningar: Stiftelsen Vätterhems bost.AB Jönköping, Mariefast bostadsförvaltning AB Jönköping. Stipendier: Grafiska Främjande 1985. Lärare på TBV:s grafiska konstskola 1977. Lärare i måleri på Medborgarskolan 1987-1988. Representerad: Moderna Muséet, Franciska Clausen Muséet i Danmark, Östersunds museum Östersund, Smålands museum Växjö, Blekinge läns museum Karlskrona, Skaraborgs läns Landsting Mariestad, Jönköpings läns Landsting Jönköping, Bygdegårdarnas Riksförbund Stockholm, Våra Gårdar Stockholm.