EDUARD Julius OLE

Bildkonstnär, född 1898 i Kaagjärve Estland, död 1995. Han studerade vid Kejserliga Konstskolan i Ryssland och i Paris. Han började med kubistiska bilder, senare porträtt och figurkompositioner i starka färger.
Representerad: Muséet i Karlstad, Tallin, Narva och Moskva.