EDVARD ORM

EDVARD ORM
Bildkonstnär och konterfejare. Född runt 1670, död 4 juni 1735 i Algutsrum på Öland. Edvard Orm var en provinsiell målare i barockstil. Han var verksam runt om i södra Sverige från 1700-talets början fram till sin död 1735. Exempel på hans måleri har på träffats på Öland, i Småland, Östergötland, Blekinge och Gotland. I källorna kallas han för konterfejare och han var aldrig medlem i något målarskrå. Om hans ursprung är inget säkert känt. Det har ofta antagits att han varit elev till David Klöcker Ehrenstrahl eller David von Kraft, men det är baserat på likheter i stil och det finns inga påtagliga bevis för det, inte heller för att han skulle ha uppehållit sig i Stockholm. Offentlig utsmyckning: allegorier i kyrkorna i Gränna och takmålning i Hakarp, altartavlor i öländska kyrkor, samt porträtt av präster och deras fruar. Färgen är vanligen tung. Representerad i Nordiska muséet, Malmö Museum, Kalmar museum. Gotlands museum. Livgrenardjärregementets mäss i Linköping, två porträtt i olja på Erik och Katharina, Runstens kyrka, samt fyra porträtt.
Bild: Porträtt av Katarina Sjöberg Matzschaus, 1734.


Mer info om EDVARD ORM»