EDVIN JARUP

EDVIN JARUP
Bildkonstnär, tecknare och grafiker. (EDVIN Lennart). Född 22 januari 1922 i Helsingborg, död 6 december 2016. Utbildning: Skånska målarskolan, i Danmark och Holland. Bland hans arbeten märks figurkompositioner, gatu- och landskapsmotiv, samt stilleben.