ERIK HAAMER

ERIK HAAMER
Bildkonstnär, tecknare. Född 1908 i Arensburg, Ösel, Estland, död 1994. Han kom till Sverige som politisk flykting 1944. Han studerade vid konstskolan i Pallas i Tartu, Estland, och under resor i Finland, Frankrike, Tyskland och Norge. Han har målat kraftfullt tolkade figurkompositioner. och landskap.
Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, Örebro museum och ett flertal museum utomlands.