EMANUEL THELNING

EMANUEL THELNING
Bildkonstnär Född i Västergötland 1767, död i S:t Petersburg 1831. Han studerade vid Konstakademien och var länge bosatt i Finland, där han målade flera porträtt, en stor grupptavla från lantdagens sammanträde i Borgå, i Stiftstyrelsens lokal, Borgå. Han flyttade senare till Ryssland och fick statspension där.
Representerad: Finlands Nationalmuseum, Helsingfors stad.
Bild: Kapten Adolf Gotthard von Rehausen, miniatyrmålning.