ERIK RAFAEL RÅDBERG

ERIK RAFAEL RÅDBERG
Skulptör och inredningsarkitekt. Född 21 september 1881 i Kristinehamn, död 12 maj 1961. Hans far var fotograf och han följde inledningsvis i sin fars fotspår. Snart övergick han istället till att studera skulptur. Utbildning: Konstnärsförbundets skola för Christian Eriksson. 1909 åkte han till Paris och studerade främst på Academié Colarossi. Han gjorde även resor till USA. Han gifte sig 1909 med Anna Nikolina-Ståhl. Han modellerade porträttbyster, gjorde en del medaljer och verkade som inredningsarkitekt. Han debuterade 1916 på en utställning på Liljevalchs, samma år ställde han även ut på Sveriges Allmänna Konstförening i Stockholm. Han medverkade också på Konstnärsklubbens välgörenhetsutställning 1918 i Stockholm. Medaljer av honom ställdes ut i Köpenhamn 1953. Offentlig utsmyckning: den graciösa statyn av Jenny Lind på Framnäs på Djurgården 1924. Georg Göthe och Gustav Fröding Djurgården, Stockholm, även porträttbyster, av Kung Gustaf VI Adolf och Frans G. Bengtsson. Gustav Fröding 1948, Museiparken Sandgrundsudden vid Värmlands museum. Eric Fredrik Henrik Chapman 1921, Dan Broström 1933, Eric Hugo Hammar 1949, Sjöfartsmuséets park i Majorna, Göteborg. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, Österviks kapell. Värmlands museum, Sandgrund. Mellan 1922-1963 ägdes Österviks kapellet i Kristinehamn av honom och i mejeriet finns ett skulpturmuseum, med hans verk.
Bild : Porträttbyst, skådespelaren Lars Hansson.


Mer info om ERIK RAFAEL RÅDBERG»