ERIK OLSON

ERIK OLSON
Bildkonstnär. ( ERIK Arthur). Född 1901 i Halmstad, död 1986. Bror till Axel Olson. Han studerade i Paris för Léger 1924, i Italien, Spanien, Belgien.Tyskland, Danmark, Norge och Schweiz. Surrealist. I Halmstad träffade han GAN 1919 och tillhörde Halmstadgruppen. Han debuterade i Paris 1924 och i Halmstad första gången 1929. Utställningar I Paris 1935. I London, Helsingfors, Oslo, Paris, München, Saltzburg och NY, 1939. Offentlig utsmyckning: Rådhus, Stadsbibliotek och Folkets Hus teater i Halmstad, flera kyrkor med glasmålningar, dekorationer för Dramaten till Barrabas, Arenateatern i Halmstad, samt ritade smidesgaller till Halmstads Rådhus. Representerad: i Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Norrköping, Gävle, Eksjö, Lidköping och Halmstads muséer, samt i Nasjonalgalleriet i Oslo och Arkivet för dekorativ konst i Lund.
Bild: Sökaren, 1935.